Danışmanlık Sürecimiz

 süreç Günümüzde tüm organizasyonların gelişmek için kullandıkları çeşitli yöntemler bulunmaktadır. ARGEDA; danışmanlık faaliyetlerinde, işletmelerin ürün ve hizmetlerine, amaçlarına ve teknolojik ihtiyaçlarına bağlı olarak, her müşterinin birbirinden farklı olduğunu göz önüne alarak hizmet vermektedir. Tüm bu hizmetlerde öze yabancılaşmadan çağdaş yönetim çözümleri sunarak yönetici ve çalışanlara dünyanın farklı zenginliklerini katmakta, hedef ortaklığı anlayışı ve sürekli gelişme ilkesi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Danışmanlık Süreci Aşamaları

 

  ARGEDA’nın sunduğu danışmanlık hizmetlerinde en genel anlamda şu aşamalar izlenmektedir.
 öngörüşme
kısaok
  • Danışmanın müşteriyi yerinde tanıması
• Her iki tarafın beklentileri üzerinde anlaşmaya varılması
 teşhiz
Mevcut Durumun Tespiti
 ok  mevcutdurum ARGEDA çalışmalarına “Bugün itibariyle neredeyiz?” sorusunu işletmelere sorarak başlar.
Firma yapısının ve işleyiş süreçlerinin tespiti için ön bilgi toplama çalışmalarından sonra müşterinin hissettiği sorunu müşterinin amaçları ve kaynakları doğrultusunda ele alarak tanımlama yapılır ve müşteri için beklenilen yararlar ortaya konulur.
Bu sorunun cevabından sonra, danışan işletmenin mevcut performansını ortaya koyan, müşteri-çalışan tatmin düzeyinin tespiti, motivasyon unsurları açısından işletmenin değerlendirilmesi ve örgüt kültürünün incelenmesi gerçekleştirilir.
 planlama
 Geleceğe Yönelik Hedeflerin tespiti 
 ok  geleceğe dönük ARGEDA mevcut durumun fotoğrafını çektikten sonra tepe yönetimiyle çözüm üretme çalışmalarına başlar. Bu amaçla gerekiyorsa Arama Konferansı yapılır. Çalışmalar sonucunda tepe yönetimi ve ARGEDA danışmanları bir takım oyunu oynamaya başlar. ARGEDA ailesi ile birlikte uygulamalarının tüm süreçlerine yansıtılacak ARGEDA’nın 5 N + 1 K Modeli ile misyon, vizyon ve ölçülebilir hedefler ortaya konulur ki artık aksiyon planları uygulamaya hazırdır.
 uygulama
 Uygulama ve Uygulamanın Takibi
 ok  uygulama  Bu aşamada tepe yönetiminin belirlemiş olduğu temel değer ve hedeflerin işletmeye hakim olması ve kurum kültürünün oturması için “Tutum değiştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Bu yoğun eğitim programı periyodik aralıklarla değerlendirme çalışmaları yapılarak çalışmaların etkinlik düzeyi analiz edilir. Kıyaslamalara göre yeni önlemler alınır, uygulamalar sınanır.
 değerlendirme  • Uygulamaların planlama aşamasında tanımlanan amaçlara bağlı kalınarak değerlendirilmesi
• Periyodik aralıklarla değerlendirme çalışmaları yapılarak çalışmaların etkinlik düzeyi analiz edilir. Kıyaslamalara göre yeni önlemler alınır, uygulamalar sınanır.
• 1-3-6 aylık periyotlar halinde gelişmeler takip edilir

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir