Kamuoyu Araştırmaları-Pazar Araştırmaları

imaj araştırmaları

pazar araştırmaları

Örgüt kültürü analizi

Motivasyon unsurları analizi

Müşteri memnuniyeti araştırması

çalışan memnuniyeti araştırması

İmaj Araştırmaları

Kurumların, kişilerin, seçmen tercihlerinin, ürünlerin ve çeşitli olayların kamuoyunda nasıl algılandığını anlamaya yönelik olarak yapılan araştırmalardır. Kurumlar için gerçekleştirilen araştırmalarda kurumun imajının ortaya konması yanında müşteri potansiyeli ve müşteri profilinin de tespiti sağlanır. Yeni politikaların belirlenmesinde stratejik karar alma sürecinde etkin veri akışı sağlar.

Pazar Araştırmaları

Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmalardır. İsteğe bağlı olarak bu araştırmalar coğrafi alan, sektör ve ürün bazında da olmak üzere genişletilir.

Örgüt Kültürü Analizi

Kurumun mevcut kültürünün tespitine yönelik araştırmalardır. Sonuç olarak kurumda varolan kültürün güçlü ya da zayıf olduğu tespit edilerek hangi alanlarda zayıf olduğu sorusuna yanıt elde edilir. Elde edilen bilgiler ilk elden, en kısa zamanda sistematik ve yansız olarak üst düzey yöneticilere ulaştırılarak çözüm stratejisi belirlenmeye başlanır.

Motivasyon Unsurları Analizi

Kurumlarda motivasyon unsurlarının tespitine yönelik araştırmalardır. Çalışmalar sonucunda incelen motivasyon unsurlarından hangilerinde kurumun üstün olduğu belirlenerek zayıf olunan alanlar ortaya konur. Böylelikle düşük performansın nedenleri konusunda yönetime sağlıklı bilgi akışı sağlanır.

Müşteri Memnuniyeti Araştırması

Kurumdan hizmet alan müşterilerin kurumun sunuduğu hizmetlerden ne derece memnun olduğunu ortaya koyan çalışmalarıdır. Araştırma; memnuniyet puanını ortaya çıkardığı gibi müşteri beklentileri hakkında da gerçekçi bilgi verir.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Çalışanların kurumlarından ne derece memnun olduklarını çeşitli boyutara göre inceleyen araştırmalardır. Bu araştırma çalışanların kurumlarına olan bağlılık düzeylerinin belirlenmesini, verimlilik derecelerinin saptanmasını ve kurum kültürünü ne derecede kendilerine uyguladıklarını gösterir.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir